Future of Work

Future of Work - Steen Bendtsen, UiPath - RPA på fremtidens arbejdsplads

June 12, 2019 future of work
Steen Bendten, UiPath, præsenterer på IDCs Future of Works konference i København, maj 2019.

RPA som er et forholdsvis nyt værktøj til at understøtte digitaliseringsprojekterne, har også en vigtig plads i fremtidens arbejdsplads hvor vi i UiPath har en vision om at placere en robot på hver enkelt arbejdsplads i organisationen. Hvor vi inden for de sidste par år har haft fokus på udelukkende at automatisere trivielle opgaver og rutiner, ser vi nu en meget kraftig tendens til at bruge RPA teknologi til at understøtte medarbejderen i dagligdagen til at kunne træffe bedre beslutninger, og koncentrere sig om de kritiske opgaver i organisation. Vi vil se på nogle usecases hvor RPA spiller en central rolle. Presented by UiPath